Menu
Spread the love

Privacy statement

Privacy statement

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Oude Plank verwerkt van haar klanten, bezoekers van de website en alle andere personen met wie we contact hebben. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en willen je hierover duidelijk en transparant informeren.

2. Welke gegevens verwerken wij?

De Oude Plank kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van De Oude Plank, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Oude Plank verstrekt. De Oude Plank kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • IP-adres

3. Waarom hebben we deze gegevens nodig?

De Oude Plank verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

4. Hoe lang bewaren we de gegevens?

De Oude Plank bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.

5. Delen met anderen

De Oude Plank verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Oude Plank worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser verstuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Oude Plank gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

7. Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@oudeplank.nl. De Oude Plank zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

8. Beveiliging

De Oude Plank neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

9. Contactgegevens

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of ons privacybeleid, kun je contact opnemen via info@oudeplank.nl.